فعالان حقوق مدنی در واشینگتن در حال راهپیمایی به سوی واشینگتن برای کار و آزادی

کنشگری یا اکتیویسم (به انگلیسی: Activism) به فعّالیّت‌های متشکل مختلف در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و یا زیست‌محیطی با هدف ایجاد تعادل و یا جلوگیری از تغییر در این زمینه‌ها با میل بهبود در جامعه گفته می‌شود. فعالیت‌های مرتبط با کنشگری گسترهٔ وسیعی دارند و از نوشتن نامه‌های سرگشاده به روزنامه‌ها و سیاست مداران تا برگزاری کارزارهای سیاسی، بایکوت اقتصادی، راهپیمایی خیابانی، اعتصاب، تحصن و اعتصاب غذا را شامل می‌شود.

برخی از کنشگران تلاش می‌کنند تا به جای اعمال فشار بر دولت‌ها برای تغییر و بازنگری در قوانین، مردم را به تغییر رفتارشان ترغیب کنند.

اکتیویسم می‌تواند در صورت‌های مختلف هنر؛ آرتیویسم (Artivism) یا هنرکنشگری (یک تکواژ چندوجهی) نیز بیان شود. رفتار اعتراض‌گونهٔ روزانه مانند نخریدن لباس از یک شرکت بخصوص به خاطر بهره‌کشی از کارگران، شکل دیگری از کنشگری است. به باور یک دیدگاه؛ در نظر داشتن امتیازات و نیز ستم‌ها نسبت به کارکنان و توجه به مرتبهٔ کمپانی‌ها از این نظر در خرید روزانه، یک کنشگری است. تلاش‌هایی آغاز گردیده که چگونگی استفادهٔ گروه‌های فعال کنشگر از رسانه‌های اجتماعی برای تسهیل مشارکت‌های مدنی و اقدام جمعی بررسی و پی‌گیری شود.

واژه‌نامه برخط ریشه‌شناسی واژه‌های انگلیسی «اکتیویسم» (کنشگری) و «اکتیویست» (کنشگر) را به ترتیب از سال ۱۹۲۰ و از سال ۱۹۱۵ در ردهٔ واژگان (در مفهوم سیاسی) ثبت کرده‌است.