پیچه ممکن است در یکی از این معانی به کار رود:

  • پیچه، یک شکل هندسی
  • پیچه به معنای پیچک نوعی گیاه
  • پیچه یا کویل، عنوان دیگری برای سیم‌پیچ
  • پیچه نوعی روبند و نقاب زنانه
  • پِیچه یا پَیچه به معنی گیسوی بافته شده
  • سحابی پیچه‌ای از مجموعه‌اجرام فضایی است.